DEVROLAN MESLEK YÜKSEKOKULLARININ DERS İÇERİKLERİ VE DERS DENKLİKLERİ - Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
DEVROLAN MESLEK YÜKSEKOKULLARININ DERS İÇERİKLERİ VE DERS DENKLİKLERİ

 

 

Üniversitemiz Senatosunun 21.03.2018 tarih ve 03 sayılı toplantısında  alınan 2018/29, nolu kararları :19.03.2014 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulunun Üniversitemiz MeslektYüksekokullarının yeniden  yapılandırılması kararı uyarınca, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokuluna aktarılan Atatürk Meslek Yüksekokulu ile Gazi Meslek Yüksekokulu (2+2) öğrencilerinin ders denkliklerinin ekteki şekli kabulüne karar verilmiştir. 

 

Devrolunan Meslek Yüksek Okullarının Ders Denklikleri için  tıklayınız.  (Senato Kararı )

Devrolunan Meslek Yüksek Okullarının Ders Denklikleri için tıklayınız.    (Excel Formatı)