Elektronik Ve Otomasyon Teknolojileri - Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Elektronik Ve Otomasyon Teknolojileri

Tarihçe

Elektronik ve Otomasyon Bölümü Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 19.03.2014 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Kararı ile kurulan Teknik Bilimler MYO’nun yedi bölümünden biridir. Bölümümüz, 2002 yılında kurulan Atatürk ve Gazi Meslek Yüksekokulu ve 2010 yılında kurulan Ostim Meslek Yüksekokulunun devamıdır. Bölümümüz, Elektronik Teknolojisi Programı ve Mekatronik Programı olmak üzere iki programdan oluşmaktadır. 

Programlarımız gelişen sanayinin kapsam değiştiren ara eleman ihtiyacını karşılamak üzere, uygulamalı eğitimi (işyeri eğitimi) teorik eğitim ile harmanlayarak yüksek kalitede insan gücü yetişirmeyi amaçlamaktadır. Sektörün ihtiyaçları doğrultusunda güncellenen eğitim programı ile birlikte yüksek istihdam hedefleri gerçeleştirilmektedir.  

Misyon

Bölümün misyonu, ülkemizin gelişmişlik düzeyinin, refah ve mutluluğunun arttırılmasına katkıda bulunacak kendini sürekli iyileştiren ve geliştiren, araştırıcı, sorgulayıcı, çözümleyici düşünce yapısında, değişen dünya koşullarında topluma liderlik yapabilecek, insani değerlere saygılı üstün nitelikli eleman yetiştirmek için çağdaş eğitim ortamını sağlamaktır.

Vizyon

Bölümün vizyonu, takım çalışmasını teşvik eden, katılımcı ve paylaşımcı bir yönetime sahip; mesleki eğitim alanında ulusal ve uluslararası boyutlarda aranan, talep edilen ve belirleyici olma özelliği bulunan, verdiği kaliteli eğitim, gerçekleştirdiği bilimsel çalışmalar ve öncü yenilikleriyle yerel, bölgesel ve küresel piyasanın gereksinim duyduğu nitelikli meslek elemanları yetiştiren, ulusal değerlerinden ödün vermeden, kamu ve özel sektör ile sürekli işbirliği içerisinde, öncü bir eğitim kurumu olmaktır.

Amaç

Toplam kalite kriterlerini yerine getirmek, Teknik alanlara yönelik nitelikli insan iş gücü yetiştirmek, Yeniliğe açık olmak, toplumsal duyarlılık, yüksek özgüven, uzlaşmacı olmak ve paylaşımcılık, Çağın ve toplumun hızla değişen teknik gereksinimleri karşılamak, Bilgili,becerikli, nitelikli, sorumluluk alabilen teknikerler yetiştirmek, Bilimin gelişme sürecinin desteklen tarafından desteklemek, Akademik liyakat, deneyim ve emeğe saygı göstermek,

 

ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI

Akademik Kadro

MEKATRONİK PROGRAMI

Akademik Kadro

Öğr. Gör. Dr. Hilmi IŞIK

Öğr. Gör. Hikmet FİDANBOY (Bölüm Başkan Yardımcısı)

Öğr. Gör. Mustafa KILIÇ

Öğr. Gör. Seyfettin VADİ

Öğr. Gör. Mustafa EGİN

Öğr. Gör. Salih Zeki ÖZLÜ (13/b-4 Teknoloji Fak.)

Öğr. Gör. Işıl GÖK (13/b-4 Enformatik Bölüm Başkanlığı)

Öğr. Gör. Dr. Semih Özden (Bölüm Başkanı)

Öğr. Gör. Emre AYHAN (Bölüm Başkan Yardımcısı)

Öğr. Gör. Dr. AHMET MAVİ

Öğr. Gör. Coşkun ATAĞ

Öğr. Gör. Serdar DERİCİ

Öğr. Gör. Uğur FESLI