Misyon ve Vizyon

Güçlü, kendini sürekli geliştiren, mezunlarıyla sektörde güven duyulan, nitelikli bir Meslek Yüksekokulu olabilmek için;

Misyonumuz;

Evrensel değerlerle donatılmış, kendisini sürekli yenileyen, yaşam boyu öğrenmeyi hedef edinmiş, analiz ve sentez yapabilen, yaratıcı, girişimci, sorgulayıcı, etik değerleri özümsemiş, takım çalışmasına yatkın bireyler yetiştiren; YÖK ve Üniversitemizin sağladığı imkanlar çerçevesinde Atatürk İlke ve İnkılâpları ışığında Türk sanayisinin gereksinim duyduğu nitelikli “TEKNİKER VE TEKNİK ELEMAN” yetiştirmektir.

Vizyonumuz;

Küreselleşmenin etkisi ile sürekli değişen sosyo-ekonomik şartlara ve teknolojik gelişmelere uyum sağlayabilecek, çağın gereksinimlerini algılayan, bölgesel ve milli sorunlara duyarlı, bilinçli öğrenciler yetiştirmek, ülkemizin nitelikli ara eleman ihtiyacını gidermeye yönelik çalışmalarımıza aralıksız devam etmek, üniversite, sanayi ve toplum işbirliğini arttırıcı çalışmalarımızı yenilikçi ve girişimci uygulamalarla devam ettirmek, ulusal ve uluslararası alanda tanınan, saygın ve lider meslek yüksekokulu misyonumuzu sürdürmektir.

Çevreye duyarlı, toplumsal, düşünsel ve kültürel değerler açısından gelişmiş bir bakış açısıyla Meslek Yüksekokulumuzun tüm programlarının evrensel ölçülerde bilim ve araştırma merkezi olmalarını sağlamaktır.