FORMLAR - Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
FORMLAR
 • AKADEMİK PERSONEL 

 • İDARİ PERSONEL

 • ÖĞRENCİ İŞLERİ


 1. ÖSYM Yöre Dışı Sınav Görevi Bilgi Formu
 2. Gazi Üniversitesi Yurtiçi/Yurt Dışı Görevlendirmeye İlişkin Başvuru Formu
 3. Akademik Personel izin Formu
 4. Öğretim Elemanları Ders Telafi Dilekçesi
 5. İlgili Makama Dilekçe Örneği
 6. Arıza Talep Bildirim Formu
 7. Kimlik Bilgi Formu
 8. Akademik Personel Talep Formları
 9. Not Bildirim Formu
 10. Akademik Personel Matbu Formlar

--------------------------------------------

 

 

 G.Ü. Ders Görevlendirme ve Ek Ders Ücreti Ödemelerinin Usul ve Esasları Yönergesi Formları

Ek Form 1

Ek Form 2

Ek Form 3

Ek Form 4

Ek Form 5


 1. İdari Personele İlişkin Matbu Formlar
 2. GÜ Teknik Bilimler Meslek Yükseokulu Antentli Kağıt
 3. Kimlik Bilgi Formu
 4. Malzeme İstek Formu
 5. Aile Durumu Bildirim Formu
 6. Aile Yardımı Bildirim Formu
 7. Mal Bildirim Form
 8. İdari Personel İzin Formu
 9. Saatlik İzin Formu
 10. Arıza Bildirim Formu
 11. Kimlik Bilgi Formu
 12. İdari Personel Pasaport Formları
 1. Af Başvuru Formu
 2. Adres Değişikliği Bildirim Formu
 3. Bağıl Değerlendirme Formu
 4. Belge Talep Formu
 5. Ceza Bildirim Formu
 6. Diploma Eki Başvurusu
 7. Diploma Eki Başvurusu
 8. Denklik Bildirim (Ders almada) Fakülteler
 9. Denklik Bildirim (müfredat değişikliğinden)
 10. Erasmus-Farabi not bildirim formu
 11. Genel Dilekçe
 12. Harç Düzeltme Formu
 13. Harç İade Başvuru Formu
 14. İlişik Kesme Formu
 15. Kayıp Diploma İçin Diploma Yerine Geçer Belge Başvurusu
 16. Kayıt Dondurma Başvurusu
 17. Kimlik Başvuru Formu
 18. Maddi Hata Dilekçesi
 19. Muafiyet Başvuru Formu
 20. Mazeret Sınavı Dilekçesi
 21. Mezuniyet Başvuru Formu
 22. Nüfus Bilgi Değişikliği Bildirimi
 23. Not Düzeltme (öğretim elemanları için)
 24. Not Ekleme (öğretim elemanları için)
 25. Tek Ders Başvuru FormuDenklik Bildirim (Dersalmada) Fakülteler
 26. Tekders Not Bildirim (öğretim elemanları için)
 27. YKK Bildirim Formu
 28. Danışman Ders Seçme Onay Formu
 29. Diploma Başvuru Formu
 30. Mezuniyet Bilgi Formu YENİ
 31. Maddi Hata Değerlendirme Tutanağı YENİ
 32. Not Bildirim Formu