Makine ve Metal Teknolojileri - Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Makine ve Metal Teknolojileri

Bilindiği gibi Makine Ve Metal Teknolojileri, imalat sanayi içinde özel bir öneme sahiptir. Gelişmiş ülkelerde imalat sanayinin üretim ve katma değer payının giderek artması, bu ülkelere kayda değer bir sermaye birikimi ve yüksek gelir sağlamaktadır. İmalat sanayinin Avrupa Birliğinin en önemli sektörü ve Birlik ekonomisinin temel direği olduğu ifade edilmektedir.  Ekonominin rekabet gücü, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de makine ve metal sanayiinin gelişmesine paralel olarak artmıştır. Makine ve metal imalat sanayiinin yeniden düzenlenmesi ve yapılandırılması, ulusal üretimin canlandırılması, ihracatın özendirilmesi ve teknolojik ilerlemenin sağlanması açısından büyük önem arz etmektedir.

Üretimdeki öneminin ve yerinin farkında olan Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü içerisinde;

Makina Programı, Endüstriyel Kalıpçılık Programı, Kaynak Teknolojisi Programı yer almaktadır.

Programların öğrenim süresi (6 dönem) 2 yıldır.  Bölümümüze yerleştirilen lise mezunları, aldıkları mesleki eğitim sonunda; torna, freze, taşlama gibi konvansiyonel takım tezgahlarını ve gelişmiş bilgisayar kontrollü CNC tezgahlarını kullanarak makine parçalarının yapımı için gerekli beceriyi ve teknolojik bilgiyi kazanırlar. Öğrenim süreleri boyunca aldıkları dersler ve hazırladıkları ödev ve tasarladıkları projeler problem çözme yetilerini geliştirmek için kullandığımız en önemli araçlardır. İmalat konuları ile ilgili becerilerini geliştirirken sadece alıcı olmak dışında, öğrendikleri bilgileri pekiştirme ve kendi düşünceleri ile birleştirip çözüm odaklı çalışmayı öğrenirler.

Makine ve Metal Teknolojileri Bölümünde sürdürülen eğitim-öğretim faaliyetleri, kamu veya özel sektör olmak üzere çeşitli makine sanayi kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu bilgi ve beceriye sahip ve değişen teknolojiye uyum sağlayıp kendini yenileyebilecek teknikerlerin yetiştirilmesine odaklanmıştır. Mesleki alanda yeterli matematik bilgisine sahip, Temel mekanik, malzeme ve ölçme bilgisine sahip, Makine teknik resim ve üretim bilgisine sahip, Bilgisayar destekli tasarım ve üretim yapabilen,  Mesleği ile ilgili işletme yönetimi ve iş güvenliği konularında bilgili, kendine güvenen, hızla gelişen bilim ve teknolojinin gerektirdiği bilgi birikimine sahip, bu bilgileri pratiğe aktarabilecek becerilere, aynı zamanda analiz ve sentez yapabilme yeteneğine sahip teknik elemanların yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Bölümümüzde müfredat programında uygulama içeren dersler için Teknik Resim Çizim derslikleri, Kaynak, Üretim ve Ölçme uygulamaları için yüksekokul bünyesindeki Laboratuvarlar, Bilgisayar destekli tasarım ve üretim uygulamaları için ise özel Bilgisayar laboratuvarı imkânları sağlanmaktadır. Ayrıca, sistematik iş yeri eğitimi çalışmaları da uygulamalı eğitimde büyük önem arz etmektedir.

Mezunlarımız, DGS ile Lisans eğitimlerine devam edebilecekleri gibi, makine sanayi, havacılık ve uzay sanayi, üretim ve imalat sanayi, malzeme sanayi, otomotiv sektörü, tasarım sektörü, inşaat ve enerji sektörü gibi pek çok alanda istihdam edilebilirler. Bireysel girişimler açısından da kendine güvenen ve yeterli alt yapıya sahip mezunlar yetişmektedir.

Kaynak Teknolojisi Programı
Akademik Kadro
Endüstriyel Kalıpçılık Programı
Akademik Kadro
Makina Programı
Akademik Kadro
 Doç.Dr. Alpay ÖZER (Bölüm Başkanı)
Doç. Dr. Uğur GÖKMEN
Öğr. Gör. Mehmet Serkan YILDIRIM
Öğr. Gör. Onur ALTUNTAŞ
Öğr. Gör. Mürsel Osman MOR(13/b-4 Teknoloji Fak.)
Öğr. Gör. Mehmet GÜLSÜN
Öğr. Gör. Dr. Mehmet SUBAŞI
Öğr. Gör. Mustafa GÖKTAŞ
Öğr. Gör. Ufuk TAŞCI
Öğr. Gör. Rıdvan KARAAĞAÇ(13/b-4 Teknoloji Fak.)
Öğr.Gör.Cemal ÜLGER (13/b-4 Teknoloji Fak.)
Öğr.Gör. Hidayet Yılmaz BAYBÖRÜ(13/b-4 Teknoloji Fak.)
Öğr. Gör. Duran KORKMAZ (13/b-4 Enformatik Bölüm Başkanlığı)