Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri - Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri

Bölümümüz 6 dönemden oluşmaktadır. 6 dönemin 3 dönemi İşyeri Eğitimi diğer 3 dönemi de ders döneminden oluşmaktadır.

Programın temel amacı; kullanım alanı her geçen gün daha da artan lastik ve plastik mamullerin üretildiği sektörün ihtiyaç duyduğu temel bilgi ve becerilere sahip, sektörde karşılaşacak problemlerin tanımlanması veya çözümünde katkı sağlayacak donanımlı teknikerler yetiştirmektir.

Programımız kapsamında öğrencilere sağlanan laboratuvar şartları onlara derslerde öğrenmiş oldukları teorik bilgileri pratik hale dönüştürmelerinde yardımcı olmaktadır. Ayrıca belirli aralıklarla fabrikalara yapılan teknik geziler sayesinde programa ait bizzat uygulama alanları ile karşı karşıya kalmaktadırlar.

Bölümün hedefi Toplumsal ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında disiplinler arası proje işbirlikleriyle öncü, eğitim-öğretim ve bilimsel gelişme alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan, çağdaş, yenilikçi, güvenilir, saygın ve tercih edilen bir bölüm olmak.

 

Polimer Teknolojisinden Mezun Olan Öğrencilerin Yeterlilikleri

  • Polimerin genel tanımı ve elde ediliş mekanizmaları hakkında bilgilenmiş olacak.

  • Polimerlerin fiziksel kimyasal, mekanik özelliklerinin neler olduğu hakkında bilgi sahibi olduktan sonra hangi tür polimerlerin hangi amaçlar için kullanılacağı hakkında bilgilenmiş olacak.

  • Polimerleri hangi tür tekniklerle işlenerek malzeme olarak uygun kullanım alanları hakkında fikir sahibi olacak.

  • Polimerlerin kompozit malzeme olarak kullanımdaki önemi hakkında bilgi sahibi olmuş olacak.

  • Polimerik malzemelerin hangi sektörlerde önemli ölçüde kullanıldığına dair fikir sahibi olacak.

 

POLİMER TEKNOLOJİSİ PROGRAMI

Akademik Kadro

Dr. Öğretim Üyesi Sinan Mithat MUHAMMET (Bölüm Başkanı)

Doç. Dr. Ebru KONDOLOT SOLAK

 Doç.Dr. Saliha ÇETİNYOKUŞ

Öğr. Gör. Dr. İrfan ÇAPAN

Öğr. Gör. Şerife Şermin AYDIN