Tasarım - Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Tasarım

Bu program endüstride üretilmesi düşünülen herhangi bir metanın hangi maddeden yapılacağını, kullanılış özelliklerini, estetik özelliklerini araştırabilen kamuoyunun beğenisini toplayabilmek için araştırmalar yapan ve üretime her yönde katkıda bulunan elemanları yetiştirmeyi amaçlar.

Geleceğin ve günümüzün mesleklerinden olan Endüstri Ürünleri Tasarımı; seri üretilebilecek her türlü ürün ile kullanıcı/müşteri arasındaki bakış açısı ile bütünsel olarak ele alınmasını içermektedir. Belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda yeni ürünlerin ortaya çıkmasını veya mevcut sağlayan endüstriyel bir etkinliktir.

Hedef

Öğrencilerin meslek yaşamlarında ulusal ve uluslararası pazarlarda sosyo-kültürel sorumluluğa sahip, çevreye duyarlı, özgün ve yenilik çerçevesinde değerlendirerek yeni ürün geliştirme ve tasarlamaları için gerekli donanımı vermeyi amaçlayan bu program toplumsal fayda için çalışmaktadır.

Gereken Nitelikler

Endüstri ürünleri tasarımı programına girmek için yaratıcı ve sistematik bir düşünce yapısına ve tasarlananları iki boyutlu çizim ve üç boyutlu nesneler haline dönüştürecek yeteneklere (uzaysal yeteneğe) sahip olmak gerekir.

Endüstri Ürünleri Tasarımcısı Ne İş Yapar?

Endüstri ürünleri tasarımcısı, öncelikli olarak yeni bir ürünün tasarım projesini hazırlar. Bu proje kapsamında tasarlanacak ürün için bir tasarım süreci (timeline) oluşturur ve bu şekilde tasarımın gidişatı şekillenmeye başlar. Bu sürece göre tasarımcı; öncelikle tasarlanan yeni ürünün teknik çizimini yapar. Akabinde birden çok sayıda mockup oluşturur. Mockuplar arasından ürünün belirlenen son tasarımına en uygun olanını seçerek buna göre bir maket yapar. Yapılan maket baz alınarak gerçek ölçüler ve kullanılacak malzemelere karar verilmesiyle tasarımın son şeklini almış olan bir ürün örneği hazırlar. Bunlara ek olarak günümüzde gelişen teknolojiyle birlikte tasarımcılar teknik çizimin yanında, gerek tasarım sürecinde, gerek de sürecin sonunda ürünün geliştirilmesi aşamasında 2 ve 3 boyutlu çizim programlarını da yaygın olarak kullanmaktadırlar.

 

ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI PROGRAMI

Akademik Kadro