Çalışma Grupları ve Ekipler

 

İÇ KONTROL ÇALIŞMA GRUBU

Görevi

Unvan, Adı Soyadı

Açıklama

Başkan

Prof. Dr. Erdal IRMAK

Müdür

Üye

Doç. Dr. Alpay ÖZER

Program Danışma Kurulu Başkanı

Üye

Prof. Dr. Yasemin UDUM

Program Danışma Kurulu Üyesi

Üye

 

Eğitim/Dış İlişkiler Alt Çalışma Grubu Başkanı

Üye

Doç. Dr. Bekir Sıtkı ÇEVRİMLİ

Eğitim/Dış İlişkiler Alt Çalışma Grubu Üyesi

Üye

Doç. Dr. Alpay ÖZER

ARGE ve Altyapı Alt Çalışma Grubu Başkanı

Üye

Doç. Dr. Ebru KONDOLOT SOLAK

ARGE ve Altyapı Alt Çalışma Grubu Üyesi

Üye

 

Risk Alt Çalışma Grubu Başkanı

Üye

Öğr. Gör. Dr. Asım GENÇ

Risk Alt Çalışma Grubu Üyesi

Üye

Doç. Dr. Alpay ÖZER

Stratejik Plan Alt Çalışma Grubu Başkanı

Üye

Öğr. Gör. Emre AYHAN

Stratejik Plan Alt Çalışma Grubu Üyesi

Üye

Doç. Dr. Alpay ÖZER 

Kalite Alt Çalışma Grubu Başkanı

Üye

Öğr. Gör. Dr. Naki GÜLER

Kalite Alt Çalışma Grubu Üyesi

 

EĞİTİM/DIŞ İLİŞKİLER EKİBİ

Görevi

Unvan, Adı Soyadı

Açıklama

Başkan

 

Müdür Yardımcısı

Üye

 

Öğretim Elemanı

Üye

Doç. Dr. Bekir Sıtkı ÇEVRİMLİ

Öğretim Elemanı

Üye

Doç. Dr. Ebru KONDOLOT SOLAK

Öğretim Elemanı

Üye

Doç. Dr. Volkan YILMAZ

Öğretim Elemanı

Üye

Öğr. Gör. Dr. Ahmet MAVİ

Öğretim Elemanı

Üye

Öğr. Gör. Dr. Asım GENÇ

Öğretim Elemanı

Üye

Öğr. Gör. Mete ÖZBAŞ

Öğretim Elemanı

Üye

Öğr. Gör. Mustafa EĞİN

Öğretim Elemanı

Üye

Öğr. Gör. Ufuk TAŞCI

Öğretim Elemanı

 

ARGE EKİBİ

Görevi

Unvan, Adı Soyadı

Açıklama

Başkan

Doç. Dr. Alpay ÖZER

Müdür Yardımcısı

Üye

Prof. Dr. Yasemin UDUM

Öğretim Elemanı

Üye Prof. Dr. Yusuf SÖNMEZ Öğretim Elemanı

Üye

Doç. Dr. Ebru KONDOLOT SOLAK

Öğretim Elemanı

Üye

 

Öğretim Elemanı
Üye

Öğr. Gör. Dr. Ahmet MAVİ

Öğretim Elemanı

Üye

Öğr. Gör. Dr. Faruk KILIÇ Öğretim Elemanı

Üye

Öğr. Gör. Dr. Mehmet SUBAŞI

Öğretim Elemanı

Üye

Öğr. Gör. Mete ÖZBAŞ

Öğretim Elemanı
Üye

Öğr. Gör. Seyfettin VADİ

Öğretim Elemanı

 

RİSK EKİBİ

Görevi

Unvan, Adı Soyadı

Açıklama

Başkan

 

Müdür Yardımcısı

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Fatma EROL

Öğretim Elemanı

Üye

Öğr. Gör. Dr. Asım GENÇ

Öğretim Elemanı

Üye

Öğr. Gör. Dr. İrfan ÇAPAN

Öğretim Elemanı
Üye

Öğr. Gör. Dr. Mehmet SUBAŞI

Öğretim Elemanı

Üye

Öğr. Gör. Dr. Naki GÜLER

Öğretim Elemanı

Üye

Öğr. Gör. Dr. Suat AYAN

Öğretim Elemanı

Üye

Öğr. Gör. Emre AYHAN

Öğretim Elemanı

Üye

Öğr. Gör. Hikmet FİDANBOY

Öğretim Elemanı

Üye

Öğr. Gör. Mehmet GÜLSÜN

Öğretim Elemanı

Üye

Leyla KAYA

Yüksekokul Sekreteri V.

Üye

Ahsen ŞEKER BİLGİR

İdari Personel

Üye

Yalçın CANPOLAT

İdari Personel

 

STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ

Görevi

Unvan, Adı Soyadı

Açıklama

Başkan

Doç. Dr. Alpay ÖZER

Müdür Yardımcısı

Üye

Doç. Dr. Volkan YILMAZ

Öğretim Elemanı

Üye Doç. Dr. Tuğba T. CALAM Öğretim Elemanı

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Sinan Mithat MUHAMMET

Öğretim Elemanı

Üye

Öğr. Gör. Dr. Asım GENÇ

Öğretim Elemanı

Üye

Öğr. Gör. Dr. Mehmet SUBAŞI

Öğretim Elemanı
Üye

Öğr. Gör. Dr. Naki GÜLER

Öğretim Elemanı

Üye

Öğr. Gör. Dr. Suat AYAN

Öğretim Elemanı

Üye

Öğr. Gör. Emre AYHAN

Öğretim Elemanı

Üye

Öğr. Gör. Hikmet FİDANBOY

Öğretim Elemanı

Üye

Leyla KAYA

Yüksekokul Sekreteri V.

 

KALİTE EKİBİ

Görevi

Unvan, Adı Soyadı

Açıklama

Birim Sorumlusu

Doç. Dr. Alpay ÖZER

Müdür Yardımcısı

Ekip Başkanı

Doç. Dr. Ebru KONDOLOT SOLAK

Öğretim Üyesi

Yüksekokul Sekreteri

Leyla KAYA

Yüksekokul Sekreteri (Raportör)

Veri Der. Sor. Öğr. El.

Öğr. Gör. Dr. Şükrü KALAYCI

Öğretim Elemanı

Üye

Öğr. Gör. Dr. Asım GENÇ

Öğretim Elemanı

Üye

Öğr. Gör. Dr. Mehmet SUBAŞI

Öğretim Elemanı

Üye

Öğr. Gör. Dr. Naki GÜLER

Öğretim Elemanı

Üye

Öğr. Gör. Dr. Suat AYAN

Öğretim Elemanı

Üye

Öğr. Gör. Dr. Ülkü ÜNAL

Öğretim Elemanı

Üye

Öğr. Gör. Emre AYHAN

Öğretim Elemanı

Üye

Öğr. Gör. Hikmet FİDANBOY

Öğretim Elemanı

Üye

Öğr. Gör. Mehmet Serkan YILDIRIM

Öğretim Elemanı

Üye

Öğr. Gör. Şerife Şermin AYDIN

Öğretim Elemanı

 

KRİZ YÖNETİMİ EKİBİ

Görevi

Unvan, Adı Soyadı

Açıklama

Üye

Doç. Dr. Alpay ÖZER

Müdür Yardımcısı

Üye

 

Müdür Yardımcısı

Üye Doç. Dr. Ebru KONDOLOT SOLAK Kimya ve Kimyasal İşleme Tek. Bölüm Başkanı V.
Üye

Öğr. Gör. Dr. Ahmet MAVİ

Elektronik ve Otomasyon Bölüm Başkanı

Üye

Öğr. Gör. Dr. Asım GENÇ

Makine ve Metal Teknolojileri Bölüm Başkanı 

Üye

Leyla KAYA

Yüksekokul Sekreteri V.

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

Görevi

Unvan, Adı Soyadı

Açıklama

Başkan

Doç. Dr. Alpay ÖZER

Müdür Yardımcısı

Üye

Öğr. Gör. Coşkun ATAĞ

Öğretim Elemanı

Üye

Öğr. Gör. Mustafa EGİN

Öğretim Elemanı

Üye

Öğr. Gör. Pınar Münevver ASLAN

Öğretim Elemanı

Üye

Dilek ERGİN

İdari Personel

 

ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTESİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ

Görevi

Unvan, Adı Soyadı

Açıklama

Başkan

Prof. Dr. Erdal IRMAK

Yüksekokul Müdürü

Üye

Prof. Dr. Yusuf SÖNMEZ

Elektrik ve Enerji Bölüm Başkanı

Üye

Doç. Dr. Volkan YILMAZ

Makine ve Metal Tek. Böl. Öğretim Üyesi