Kapatılarak Meslek Yüksekokulumuza Devrolunan Yüksekokulların Ders İçerikleri ve Denklikleri

Üniversitemiz Senatosunun 21.03.2018 tarih ve 03 sayılı toplantısında  alınan 2018/29 nolu kararları ve 19.03.2014 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulunun Üniversitemiz Meslek Yüksekokullarının yeniden  yapılandırılması kararı uyarınca, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokuluna aktarılan Atatürk Meslek Yüksekokulu ile Gazi Meslek Yüksekokulu (2+2) öğrencilerinin ders denkliklerinin aşağıdaki şekilde kabulüne karar verilmiştir. 

 

TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU (3+3) PROGRAMLARININ DERS İÇERİKLERİ

*(2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Öncesi Öğrenciler İçin)

GAZİ MESLEK YÜKSEKOKULU  PROGRAMLARININ DERS İÇERİKLERİ

 

 ATATÜRK MESLEK YÜKSEKOKULU  PROGRAMLARIN DERS İÇERİKLERİ

 

OSTİM MESLEK YÜKSEKOKULU  PROGRAMLARIN DERS İÇERİKLERİ

 

 

UZAKTAN EĞİTİM MESLEK YÜKSEKOKULU  PROGRAMLARIN DERS İÇERİKLERİ